Steinerkoulu

Steinerkoulu

steiner30-7

Tasalaatuista, mutta uniikkia

Vaasan Rudolf Steiner -koulu on 9-vuotinen perusopetuksen oppimäärän sisältävä steinerpedagoginen koulu. Koulu on perustettu vuonna 1988 vaasalaisten vanhempien toimesta. 

 

Toiminnan ylläpitäjänä on Vaasan steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry -  Understödsföreningen för steinerpedagogik i Vasa rf. Lukukausimaksua ei ole. Koulu saa valtiolta oppilaskohtaisen korvauksen opetuksen järjestämiseen. Osa kustannuksista katetaan varainhankinnalla ja vapaaehtoisilla tukimaksuilla. 

 

Vaasan Rudolf Steiner -koulu on osa suomalaista ja kansainvälistä koululiikettä. Suomessa steinerkouluja on 24 ja ympäri maailman lähes 1000. Opetussuunnitelma on kansainvälinen. 

Opetus 

Koulu tarjoaa valtakunnallisen opetussuunnitelman sisällä oman erityistehtävänsä mukaista pedagogiikkaa. Lapsi oppii steinerkoulussa vahvan ja monipuolisen tekemisen tukemana. 

 

Maalaus, muovailu, piirustus, kädentyöt ja musiikki kulkevat opetuksen välineenä läpi kouluvuosien. Oppilaiden saamat tiedot ja taidot ovat vertailukelpoisia valtakunnallisten vaatimusten kanssa. Oppilas saa tuntea oppivansa turvallisessa ympäristössä. 

 

Kullakin luokalla on oma luokanopettaja ensimmäisestä kahdeksanteen luokkaan. Luokkayhteisö pysyy samana koko 9-vuotisen kouluajan. Luokkatyöskentely, yhdessä työstetyt näytelmät ja juhlat tukevat sosiaalisuutta, vahvistavat yhdessäoloa ja kehittävät oppilaan ilmaisutaitoja. 

Oppilasmäärä 

Luokilla 1-9 on koulussa tällä hetkellä noin 100. Henkilökuntaa on kaiken kaikkiaan 16, mukaan lukien toimisto, keittiö ja iltapäivähoito. Iltapäivähoito on järjestetty 1.-3.-luokkalaisille. 

Rakennus 

Koulu sijaitsee Vaasan Vöyrinkaupungilla osoitteessa Kalastajankatu 14. Tilat on juuri kauttaaltaan remontoitu käyttöömme.

steiner30-7

Pedagogiikka

Steinerkoulun opetuksen perustana ovat ihmisen kasvun lainmukaisuudet. Tämän pohjalta rakentuu kasvatuksen kokonaisnäkemys. Taiteellinen ja käytännöllinen työskentely tukee ajattelun kehittymistä. Numerot on korvattu sanallisella arvostelulla. Lapsia innostetaan asian kautta, ei arvosanan toivossa. Lapsen omien taitojen esille nostaminen on osa steinerkoulun tavoitetta.

Steinerkoulun päämääriä:

 

  • tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen
  • empatian kyky
  • eettisten arvojen kehitys
  • ryhmätyökykyjen kehittyminen
  • kyky kuunnella, olla rauhassa
  • kiinnostuksen herääminen maailman ilmiöitä ja asioita kohtaan
  • kyky tarttua toimeen ja tehdä työ loppuun asti
  • itsenäinen ja luova ajattelu

Steinerpedagogiikka

Steinerkasvatuksen liitto

Tietoa koulusta

(Vaasan Rudolf Steiner -koulu pähkinänkuoressa ).

Opetussuunitelma

(Vaasan Rudolf Steiner -koulu).

Vuosittaiset juhlat

 

Steinerkoulu pursuaa elämää. Taide on osa sisältöä ja osa kasvatustapaa. Taiteellinen lähestymistapa mahdollistaa oppimisen ilon. Steinerkoulu ymmärtää ja huomioi oppilaiden ajattelun ikävaiheen mukaisen luonteen. Kun tieteeseen mennään taiteen  kautta, koko luokka pystyy seuraamaan opetusta.