Vaasan Rudolf Steiner -koulu pähkinänkuoressa

Vaasan Rudolf Steiner -koulu
pähkinänkuoressa

Vaasan Rudolf Steiner-koulu on 9-vuotinen perusopetuksen oppimäärän sisältävä steinerpedagoginen koulu, jossa opiskelee tällä hetkellä yli sata lasta ja nuorta. Opetuksen pohjana on opetushallituksen hyväksymä steinerpedagoginen opetussuunnitelma, jossa ihmistä tarkastellaan tahtovana, tuntevana, toimivana ja ajattelevana kokonaisuutena. Steinerkoulussa saatavat monipuoliset tiedot ja taidot, sekä harjaantuminen itsensä ilmaisemiseen, edistävät valmiutta tarttua tulevaisuuden haasteisiin. Steinerkoulusta oppilaat siirtyvät toisen asteen jatko-opintoihin.

Koulu on aloittanut toimintansa v. 1988 ja sitä ylläpitää vanhempien perustama Vaasan steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry – Understödsföreningen för Steinerpedagogik i Vasa rf . Koulu saa oppilasmäärään perustuvan rahoituksen valtiolta ja opetus on maksutonta. Valtion korvaus ei kuitenkaan täysin riitä kattamaan koulun menoja, joten n.10% kuluista rahoitetaan muulla varainkeruulla. Suurin tulolähteemme on Vaasan kaupungintalolla toimiva tilausravintola Cafe Maestro, jossa vanhemmat tekevät talkoovuoroja, kukin itselleen sopivan määrän. Lisäksi keräämme vapaaehtoista tukimaksua kuukausittain.

Opetus 

Koulu tarjoaa valtakunnallisen opetussuunnitelman sisällä oman erityistehtävänsä mukaista pedagogiikkaa. Lapsi oppii steinerkoulussa vahvan ja monipuolisen tekemisen tukemana. 

Maalaus, muovailu, piirustus, kädentyöt ja musiikki kulkevat opetuksen välineenä läpi kouluvuosien. Oppilaiden saamat tiedot ja taidot ovat vertailukelpoisia valtakunnallisten vaatimusten kanssa. Oppilas saa tuntea oppivansa turvallisessa ympäristössä. 

 

Kullakin luokalla on oma luokanopettaja ensimmäisestä kahdeksanteen luokkaan. Luokkayhteisö pysyy samana koko 9-vuotisen kouluajan. Luokkatyöskentely, yhdessä työstetyt näytelmät ja juhlat tukevat sosiaalisuutta, vahvistavat yhdessäoloa ja kehittävät oppilaan ilmaisutaitoja. 

Oppilasmäärä 

Luokilla 1-9 on koulussa tällä hetkellä noin 100. Henkilökuntaa on kaiken kaikkiaan 16 mukaan lukien toimisto, keittiö ja iltapäivähoito. Iltapäivähoito on järjestetty 1.-3.-luokkalaisille. 

Rakennus 

Koulu sijaitsee Vaasan Vöyrinkaupungilla osoitteessa Kalastajankatu 14. Tilat on juuri kauttaaltaan remontoitu käyttöömme.