Usein kysyttyä:

 

On. Pysyvä opettaja kuuluu steinerkoulun perusperiaatteisiin. Oman opettajan lisäksi oppilaalla on aineopettajia niissä aineissa, joita oma opettaja ei opeta. Oma opettaja voi vaihtua pakottavista syistä, kuten esim. opettajan muuttaessa toiselle paikkakunnalle..

Alaluokista lähtien läksyjä on. Oppilaat valmistavat kaikilla luokilla kaikkien aineiden työvihot itse.

1. ja 2.-luokkalaisille on maksullinen iltapäiväkerho. Lue lisää painamalla tästä

 

Lapsi voi aloittaa Steinerkoulun kesken peruskoulun missä
iässä tahansa (luokat 1-9). Jos lapsi ei syystä tai toisesta viihdy omassa lähikoulussaan, kannattaa ottaa yhteyttä Steinerkouluun.

Steinerkoulusta voi siirtyä myös omaan lähikouluun.

Vaasan steinerkoulussa ei peritä erillistä lukukausimaksua. Valtionvarainministeriön maksama kotikuntakorvaus kattaa noin 90 % koulun kustannuksista.  Vanhempainyhdistyksen rahoitettavaksi jää n. 10 %. Tilanne riippuu suoraan oppilasmäärästä ja muuttuu vuosittain. Vanhempainyhdistyksen osuus kerätään varainhankinnalla ja vapaaehtoisilla tukimaksuilla. Oppilaiden koulunkäynti on lakisääteisesti maksutonta.

Kun vanhemmat valitsevat muun kuin lähikoulun, he samalla sitoutuvat huolehtimaan lasten koulukuljetuksista. Steinerkoulu ei toistaiseksi osallistu koulukuljetuskuluihin.

Tarjolla on kasvispainoitteista ruokaa, joka valmistetaan koulun omassa keittiössä. Raaka-aineet pyritään tilataamaan lähialueelta. Viikoittain on myös tarjolla yksi kala-ateria ja yksi kana-ateria kasvisruokavaihtoehdon lisäksi.

Steinerkouluun ovat tervetulleita kaikki lapset. Steinerkoulussa opiskellaan samoja aineita kuin ”tavallisessa koulussa”, mutta opetusmenetelmät ovat steinerpedagogiikan mukaiset. Steinerkoulussa pyritään löytämään jokaisen lapsen omat vahvuudet ja kehittämään niitä. Steinerkoulussa myös kannustetaan lasta omaan ajatteluun ja luovaan ongelmanratkaisuun, jolloin lapsista kasvaa itsenäisiä ja sanavalmiita aikuisia. 

Steinerkoulu eroaa tavallisesta koulusta siinä, että kasvavan ihmisen kokonaisuus on kaikessa opetuksessa lähtökohtana. Opetus pyrkii vastaamaan nimenomaan eri ikäkausien kehitysasteisiin. Alakoulun opetus puhuttelee mielikuvitusta ja eläytymiskykyä , yläkoulun itsenäistä ajattelua.

Vaasassa ei vielä ole jonoja. Suomen suurissa kaupungeissa on jonoja ja rinnakkaisluokkia. Steinerpäiväkoti Tiitiäiseen sen sijaan jonoa välillä on.

Pääsee. Steinerkoulun luokat 1-9 vastaavat peruskoulun oppimäärää ja nuoret voivat osallistua yhteishakuun samoin kuin muutkin.

Voi ja se on vielä sillä tavalla helppoa, että steinerkouluissa kaikkialla maailmassa noudatetaan luokittain lähes samaa opetussuunnitelmaa.

Koulun opetuskieli on suomi, mutta kouluun voi tulla myös ruotsinkielisistä oppilaitoksista.

Koulun uskonnonopetus on sen uskontokunnan opetusta, johon lapsi kuuluu, samojen periaatteiden mukaan kuin muuallakin.

On. 9-luokalla on TET-jakso

Kyllä. Steinerkoululaisillakin on leirikouluja.