Hallinto

Hallinto

steiner30-24

Kannatusyhdistys

Vaasan Rudolf Steiner-koulua, päiväkoti Tiitiäistä ja Seimi-ryhmää sekä Café Maestroa ylläpitää vanhempien perustama Vaasan steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Kannatusyhdistyksen jäseniä ovat jäsenmaksun maksaneet lasten huoltajat ja yhdistyksen työntekijät. Yhdistys toimii työnantajana koulun ja päiväkodin henkilökunnalle. Yhdistystä edustaa kaksivuotiskausiksi syyskokouksessa valittu hallitus, joka valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan.

 

Yhdistyksen säännöt voit lukea täältä.

Hallitus muodostaa yhdessä opettajien edustajien kanssa johtokunnan, jonka tehtävänä on vastata yhdistyksen taloudesta ja toimia hallinnollisena elimenä koko yhdistystä koskevissa asioissa. Pedagogisesta hallinnosta vastaavat koulun ja päiväkodin opettajat. Johtokunta kokoontuu kuukausittain.


Yhdistyksen hallitus:

Anna-Lena Starck, puheenjohtaja

Riikka Kypärä, varapuheenjohtaja

Petra Kyntäjä-Saari

Mika Lindén

Anna Mikkelä

Ilkka Nyqvist

Piritta Tanttari


Johtokuntaan kuuluvat lisäksi

Juhani Mäkinen, rehtori

Seija Alanen, opettajakunnan edustaja

Jukka Ketola, päiväkodin johtaja

Essi Kypärä, talouspäällikkö, johtokunnan sihteeri

Yhdistyksen talouspäällikkö vastaa talous- ja henkilöstöarjesta ja toimistosihteeri oppilasrekistereihin ja laskutukseen liittyvistä asioista.

steiner30-24