Oppilaskunta

Oppilaskunta

oppilaskunta

Oppilaskunta ja sen tehtävät

Oppilaskunnan tehtävänä on kehittää oppilaiden vapaata harrastustoimintaa, järjestää oppilaiden ja opettajien yhteisiä tilaisuuksia, osallistua retkien ja tapahtumien järjestämiseen, tehdä ehdotuksia ja antaa lausuntoja opettajakunnalle ja johtokunnalle koulun toiminnan ja viihtyvyyden kehittämiseksi.


Oppilaskunnan muodostavat luokkien 4 – 9 oppilaat. Oppilaskunta järjestää lukuvuoden alussa tarvittavat oppilaskunnan hallituksen henkilövaalit. Jokaisella oppilaalla on yksi ääni, jolla hän voi äänestää oman luokkansa ehdokasta. Oppilaskunnan ohjaajana toimii opettajakunnan valitsema opettaja. Oppilaskunnan hallitus valitsee lukuvuodeksi puheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt, kokoontuu säännöllisesti sekä pitää kokouksistaan pöytäkirjaa.

oppilaskunta