Meillä on nyt vapaita oppilaspaikkoja

Meillä on nyt vapaita oppilaspaikkoja

Olemme jakaneet 3-4 yhdysluokan omiksi ryhmiksi, joten nyt on tilaa kaikilla luokilla!

🐚 Hae lapsellesi paikka Steinerkoulusta.
🐚 Kysy lisää toimistovaasa@steinerkasvatus.fi

Tiestitkö, että Vaasassa kunnallisten koulujen lisäksi on mahdollista aloittaa opinnot myös Steinerkoulussa? Steinerkoulussa opitaan samat asiat kuin peruskoulussa, mutta eri tavalla ja vähän eri järjestyksessä. Lapsia innostetaan asian kautta tarinoin, kokeiluin ja itse oivaltaen, ei pelkkiä arvosanoja tuijottaen. Lapsen omien taitojen esille nostaminen on osa steinerkoulun tavoitetta. Steinerpedagogiikka vahvistaa lapsen itsetuntemusta ja siten oman paikkansa löytämistä maailmassa.

Opetuksen keskeisimmät asiat:
🍀 Päämääränä oppilaan omien vahvuuksien löytäminen
🍀 Lapsen temperamentin huomioiminen opetuksessa
🍀 Kertomukset osana opetusta
🍀 Kokeilemalla oppiminen
🍀 Taideaineet tukevat kaikkia aineita ja oppimista
🍀 Ryhmäkoot ovat pieniä
🍀 Turvallinen paikka kasvaa ja kehittyä, koska sama luokka ja opettaja 1-9 luokkaan asti

Vielä ehtii ilmoittautua Vaasan Rudolf Steiner -kouluun ennen syksyä. Luokilla 1-7 on tilaa. Kysy lapsellesi paikkaa toimistovaasa@steinerkasvatus.fi

➡️ Tai ilmoittaudu lomakkeella

Hanna Niemi
toimistovaasa@steinerkasvatus.fi