Lomakkeet

Oppislaspaikan vahvistaminen

Jos olet ilmoittanut lapsesi kouluun muuta kuin Wilman kautta, tulee oppilaspaikka vahvistaa oheisella lomakkeella. Voit lähettää vahvistusilmoituksen joko sähköisenä osoitteeseen toimistovaasa@steinerkasvatus.fi
tai tulostaa ja toimittaa steinerkouln toimistoon, kauppap. 22.
PALAUTA LOMAKE VIIM: 31.1.2019

Sopimus iltapäivätoiminta 2019-2020

Kaikki 1.-6.-luokkalaiset ovat tervetulleita iltapäivähoitoon.
Iltapäivähoidossa voi käydä joka päivä, jolloin maksu on 100€/kk tai sitten 1-5 pv/kk, jolloin maksu on 50€/kk.
Jokaiseen iltapäivähoidon sopimuspäivään kuuluu välipala.

Tomita sopimuslomake joko sähköisesti osoitteeseen toimistovaasa@steinerkasvatus.fi